voutersorte

Outro blogue en blogaliza.org

A PONTE ENTRE O ENSINO MEDIO E A UNIVERSIDADE

Filed under: Sen clasificar — 6 Decembro 2007 @ 1:25 a.m.

A PONTE ENTRE O ENSINO MEDIO E A USC. WWW.usc.es  Fonseca

Foi un encontro de directores e orientadores co rector e outros cargos da Univ.de Santiago de C.  na sede da USC en Santiago o día 28 de novembro.Falouse principalmente  do ESPACIO EUROPEO DA EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES) e tódolos cambeos que deberán  realizar as distintas universidades nas titulación para a equiparación europea.Falouse dos distintos procesos históricos polos que pasou a Comunidade europea en canto o ensino superior .

1.-Declaración da Sorbona 1998. Participaron 5 países da CEE.

2.-Declaración de Bolonia 1999.Participan 30 países e establécense os primeiros pasos para  crear o Espacio Europeo da Educación Superior.

Obxectivos:

-Aumentar a calidade do ensino

-Incrementar o emprego

-Facer das universidades europeas un polo de atracción de estudantes  evitando que marchen a USA.

3.- Comunicado de Berlín 2003. Participan 40 países da CEE.

4.- Comunicado de Bergen

5.- Comunicado de Londres 2007. Participan 48 países

Na Declaración de Bolonia 1999, creouse o SET ( Ou suplemento o Diploma) para ter unha referencia e poder compara as distintas titulacións en Europa.

O Sistema Universitario terá dous niveis:1-GRAO2-POSGRAOBasearase no historial doaluno nos seus “créditos” ECTS traballo do alumno. Asi por exemplo para ser “Graduado nen Fisicas” precisas ter 240 créditos ECTS (60 ECTSpor ano en 4 anos fan os 240).Créditos ECTS, un estudiante ten que facer ou estudiar unha media de 37 a 40 horas a semana, o curso terá 40 semanas e polo tanto nunano tera realizado entre 1500 a 1800 horas que equivalen a 60 ECTS por ano.ESTRUCTURA DO ENSINO UNIVERSITARIO:1.- GRAO: formación xeral e preparación profesional2.-MASTER: competencias avanzadas, especialización académica e investigación.3.-DOUTOR O GRADUADO EN MEDICIÑA  sería equivalente ao LICENCIADO EN MEDICIÑAO GRAO require 240 ECTS ( de 18 a 22 anos) 4 cursos académicos

MASTER ( poden ser de 1 ou 2 anos) de 60 a 120 ECTS

 O PLAN DE ESTUDIOS será:

-Formación básica 60 ECTS

-Materias propias da rama 36 ECTS

– Optativas ( ata 276 ECTS)

-Practicas externas  60 ECTS

– Traballo fin de carreira 30 ECTS

Iranse adaptando a esta estructura todas as carreiras e no 210 deberan estar xa todas.Na USC comenzaran no 2008 con:-Hª da Arte-Psicoloxía-Matemáticas-Topografía-Cencias Políticas e da Administración As titulacións medias de Peritos ou Inxenieiros Técnicos todavía non estan diseñadas. Na  SELECTIVIDADE aproban o 87%  pois a selección fase no BAC non a fan eles.O 95% consiguen a 1ª opción que piden e o 93% a segunda ou terceira.

Houbo u gran éxito na proba de comprensión oral de inglés.

As novas PAU serán no 2010.BOE 30 octubre – Fala  dos GRADOS  das UNIVERSIDADESBOE 6 Noviembre  Fala das novas PAUOs alumnos que comencen o BAC en setembro do 2008 deberán saber moi ben o que escollen pois as PAU serán diferentes e deberán saber as materias obxeto de exame nas PAU.Pois por exemplo habera comprensión e tamén expresión oral como proba….etc  PROGRAMA  “A PONTE”:Historia do programa iniciase  en 1988 na USC pois foron os primeiros no tratamento da calidade. Facilitouse ensino aos alumnos previo a sua entrada  no primeiro curso da universidade. No curso 2001-02 deuse orientacións os alumnos do BAC e no 2003-04 iniciase  o programa “A PONTE ENTRE ENSINO MEDIO E A UNIVERSIDADE” Obxectivos:Ofrecer información e asesoramento referente as titulacións e saídas profesionais.Materias ponte e titorías de alumnos é dicir alunos de 5º de carreira que axudan os de 1º.Información sobre bolsas de estudio, hai moitas que nin se imaxinan.

Información sobre residencias e colexios mayores,voluntariado e movilidade estudiantil.

As visitas para coñecer a Universidade centraranse nos meses de febreiro,marzo e abril(ver calendario)

Actos de recoñecemento os que ingresan por mayores de 25 anos

Acto os meiores estudantes de ensino Medio con nota media de 9, no curso 2006-07 foron 210 alumnos de toda Galicia.

CALENDARIO:Visitas alumnos de BAC do 18 ao 21 de febreiro (dous días- escoller un) e tamén podería ser 31 de marzo ou 5 de abril.  (O alumnado interesado que llelo comunique a súa titora e esta que pase o listado a Orientadora  para facer a reserva con tempo. GRACIÑAS) Tamén podedes falar coa vosa titor/ a si queredes que veñan a visitarnos ao centro durante o primeiro trimestre do ano 2008, podemos decirlle a temática que nos interesa saber . Si vos poñedes dacordo comunicarllelo igualmente a Orientadora. Espero que esta información sexa de utilidade a toda a Comunidade Escolar e fundamentalmente ao alumnado de BAC. A Orientadora ( Angeles Piay Guiance )

Non hai comentarios

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.